Hotline : 01234.689.345

Bác sỹ Henry Oscar

Ngày đăng: 2017-02-16 09:42:55 | Lượt xem: 496

MBBS (Aus), M Med (S’pore), FRCR (UK)

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Raffles, Singapore

 

Bác sĩ Henry Oscar tốt nghiệm đại học từ Boston College (cử nhân Khoa học - Hóa sinh), sau đó ông đạt được bằng cử nhân y khoa từ Úc (MBBS). Trong Đại học của bệnh viện Adelaide, Bệnh viện Hoàng gia Adelaide, ông đã trải qua đào tạo thực tập (2006-2007) theo sau một năm đào tạo phẫu thuật tổng quát trước khi bắt đầu đào tạo hình ảnh ở Singapore.

Ông được đào tạo trong khoa hình ảnh tại Bệnh viện Đại học Quốc gia (2008-2011) và đào tạo chuyên sâu (2011-2013) tại Bệnh viện Đại học Quốc gia và bệnh viện bà mẹ và trẻ em (KKH), Singapore. Ông được trao Fellow Royal College of X-quang (Anh) và Thạc sĩ Y-Diagnostic Radiology (SGP) trong năm 2011.

Lĩnh vực chuyên môn của Bác sĩ Oscar là trong hình ảnh vú và hình ảnh ung thư nói chung.

Cảm nghĩ khách hàng

Chứng nhận quốc tế

Mạng xã hội

Thực phẩm chức năng

Chính sách và bảo mật