Hotline : 01234.689.345
C.E.O – Ông Nguyễn Đức Hà

C.E.O – Ông Nguyễn Đức Hà

Ông Nguyễn Đức Hà tốt nghiệp Đại học năm 1998, với chuyên ngành ngoại ngữ và du lịch, trong thời gian đi học ông đã từng làm lễ...

Chính sách và bảo mật