Hotline : 01234.689.345
ĐIỀU TRỊ ĐÍCH ĐIỂM

ĐIỀU TRỊ ĐÍCH ĐIỂM

Phương pháp chế ngự mục tiêu liên quan đến việc sử  dụng những loại dược phẩm có khả năng tấn công một cách đặc biệt...

XẠ TRỊ

XẠ TRỊ

Điều trị tia xạ là dùng tia phóng xạ để tiêu diệt các tế bào ung thư. Cùng với phẫu thuật, tia xạ là một trong hai phương pháp...

HÓA TRỊ LIỆU

HÓA TRỊ LIỆU

Phương pháp hóa trị ( Truyền hóa chất) Hoá trị liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc (hóa chất) nhằm tiêu diệt các tế bào...

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Việc điều trị ung thư là rất quan trọng trong chương trình Phòng chống ung thư ở mọi quốc gia. Muốn nâng cao chất lượng điều trị,...

Chính sách và bảo mật