Hotline : 01234.689.345
Giáo Sư Walter Tan Tiang Lee

Giáo Sư Walter Tan Tiang Lee

Giám Đốc Y Khoa Bệnh Viện Raffles MBBS (S'pore), M Med (Surgery), FRCS (Edin), FRCS (Glas), FACS, FACP (Hon), FRACS (General Surgery), FRACP (Hon), FAMS (Plastic...

Bác sĩ Toh Chee Keong

Bác sĩ Toh Chee Keong

Bác sĩ Toh Chee Keong nhận bằng cử nhân Y Khoa Trường Đại Học Quốc Gia năm 1995

Bác sỹ Wong Chiung Ing

Bác sỹ Wong Chiung Ing

MB ChB (Manchester, United Kingdom), MRCP (United Kingdom), FAMS (Medical Oncology) Chuyên gia tư vấn trong y học ung thư Trung tâm ung thư

Tiến sĩ  Wong Seng Weng

Tiến sĩ Wong Seng Weng

Giám đốc Y khoa - Trung tâm điều trị Ung thư Singapore MBBS ( S’ pore ), MRCP ( UK ), FAMS

Chính sách và bảo mật