Hotline : 01234.689.345
Hoạt động với cộng đồng

Hoạt động với cộng đồng

Ngoài việc hỗ trợ bệnh nhân Việt Nam sang Singapore khám sức khỏe OSSC còn là cầu nối y tế giữa các bệnh viện Việt Nam  giao lưu...

Chính sách và bảo mật