Hotline : 01234.689.345

Thư của ông ngoại cháu cảm ơn công ty OSSC

Ngày đăng: 2015-02-27 13:57:09 | Lượt xem: 770

from:nguyen donghung

to: Ha Nguyen Duc

date: 17 May 2010 18:20

Signed byyahoo.de

 

Kinh gui: Anh Ha,

Chieu 13.05.2010 toi va cac chau da tu Sing ve toi VN. May hom sau cuoi tuan nen hom nay moi viet Email cho anh duoc, mong anh thong cam. Chau Mai sang do da den kham bas si Dr. Chan tai BV KKH dung nhu lich hen va 2 ngay sau lai tiep tuc lam xet nghiem va kham tiep bac si khac theo huong dan cua Dr. Chan. Hien tai bac si Dr. Chan da co ket luan va co huong dan dieu tri cho chau qua Email vao ngay 14.05.2010. Con ket qua xet nghiem chua thay gui qua Email ve. Toi se hoi lai.

Tom lai viec dua chau sang qua anh da dung nhu lich trinh va cho o cho chi Huyen cung thuan loi va duoc giup do cua tat ca moi nguoi ke ca co phien dich Chau Anh,v.v.. Nhu vay la gia dinh rat hai long. Vay toi thay mat gia dinh xin cam on rat nhieu mot lan nua  ve su giup do cua anh va cong ty OSSC da tao dieu kien de gia dinh cho chau Mai sang kham benh duoc tron ven.

Than: T/M gia dinh ong ngoai cua chau Dang Ngoc Mai 

Cảm nghĩ khách hàng

Chứng nhận quốc tế

Mạng xã hội

Thực phẩm chức năng

Chính sách và bảo mật